Sprawdzian z matematyki po trzech miesiącach

Sprawdzian z matematyki po trzech miesiącach

Zamieszczamy poniżej sprawdziany dla klas od 4 do 8. Sprawdzian ma na celu pokazać, jak udało się przepracować uczniom pierwsze trzy miesiące roku szkolnego. Jest to propozycja dla chętnych. Warto z niej skorzystać by dowiedzieć się, gdzie ewentualnie występują jakieś braki czy problemy w realizacji materiału.

Plik ze sprawdzianem można pobrać, wydrukować i wypełnić. Po wypełnieniu skan można wysłać do nauczycielki p. Anny Śniadoch (anna.sniadoch@nazaret.edu.pl) z prośbą o sprawdzenie. Można także skorzystać z konsultacji online, aby omówić sprawdzian.

Nie ma przeszkód, by uczniowie napisali sprawdzian z klasy niższej (aby zobaczyć, czy nie mają zaległości z poprzednich lat) lub z klasy wyższej (jeżeli lubią wyzwania i szybko przyswajają materiał).

UWAGA: Sprawdzian jest bardzo obszerny, dlatego NIE NALEŻY rozwiązywać go za jednym razem – należy podzielić pracę na dwie lub trzy części lub wyznaczyć sobie czas rozwiązywania do 1 godziny i resztę, której uczeń nie zdążył rozwiązać, zostawić na inny termin (terminy).

SPRAWDZIAN DLA KLASY 4


SPRAWDZIAN DLA KLASY 5


SPRAWDZIAN DLA KLASY 6


SPRAWDZIAN DLA KLASY 7


SPRAWDZIAN DLA KLASY 8