REKRUTACJA

Jak zapisać dziecko do Szkoły NAZARET?

Anna i Grzegorz Powideł zapraszają do szkoły, którą sami stworzyli dwa lata temu. Szkoła skupia dzieci korzystające z edukacji domowej.

Zapraszamy do naszego sekretariatu

W naszym sekretariacie należy wypełnić i podpisać kilka dokumentów (wzory mamy na miejscu):

  1. WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA EDUKACJĘ DOMOWĄ

Do wniosku dołączane są dwa załączniki:

  1. OŚWIADCZENIE o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
  1. ZOBOWIĄZANIE do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 w/w ustawy.
 

Edukacja domowa ma wiele zalet, ale kryje też w sobie wiele wyzwań. Rodzice decydujący się na tę formę kształcenia dziecka powinni być świadomi odpowiedzialności i zadań, które na nich spoczywają. Jednocześnie otwiera się przed nimi ogromna przestrzeń dla rozwoju dziecka, którą można twórczo i z sukcesem zagospodarować. Jak zacząć i o czym pamiętać mówi Tomasz Talaga, dyrektor pedagogiczny Szkoły Podstawowej NAZARET.

Anna i Grzegorz Powideł przybliżają specyfikę Szkoły Podstawowej NAZARET skupiającej dzieci korzystające z edukacji domowej. Szkoła ma wyrazistą tożsamość, a cele, przyświecające założycielom, są całkiem ambitne. Dlaczego warto przemyśleć temat zapisania dziecka do edukacji domowej, szczególnie do Szkoły Podstawowej NAZARET? O tym powiedzą nam założyciele placówki.