HOME

Wierzymy, że dziecko jest darem Boga i że zostało nam dane dla jego i naszego dobra. Dlatego stwarzamy przestrzeń dla realizacji Boskiego planu dla rodziny.

Tworzymy szkołę założoną przez rodziców, szkołę, która ma być miejscem realizacji dla całej rodziny. Dla edukacji i wychowania dzieci, ale też miejscem integracji środowiska rodzin, lokalna grupą wsparcia, aktywności i odpoczynku. 

Nasza szkoła skupia się nie tyle na samej edukacji, ale też na wychowaniu. Proponujemy program przemiany dla całych rodzin, zmiany swojego stylu życia, co objawia się nie tylko w samej edukacji ale też w relacjach w rodzinie.

Nasz program chcemy realizować w 4 kierunkach:

 

EDUKACJA

WYCHOWANIE

WSPÓLNOTA

FORMACJA

EDUKACJA oparta o poznawanie Prawdy

 • o świecie
 • o człowieku
 • o sobie

WYCHOWANIE-poprzez kształtowanie cnót

 • do dorosłości,
 • do dojrzałości
 • do wolności

WSPÓLNOTA-tworzymy wspólnotę rodzin,

 • modlitewną i rozwojową,
 • wspierającą się nawzajem,
 • otwartą na świat

FORMACJA duchowa oparta

 • o  wartości katolickie
 • nauczanie Jana Pawła II

ZAPRASZAMY RODZICÓW, DZIECI NA EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informujemy o terminach egzaminów klasyfikacyjnych  w roku 2020:

 

MAJ:

 1. 4.05 BIOLOGIA, GEOGRAFIA, PRZYRODA
 2. 6.05 i 8.05 HISTORIA
 3. 14-15.05. INFORMATYKA
 4. 21-22.05-J.ANGIELSKI
 5. 26.05- DRUGI JEZYK
 6. 26.05-27.05- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
 7. 27-28.05-J.POLSKI

CZERWIEC:

 1. 4-5.06 MATEMATYKA