Spotkanie z rodzicami na początku roku szkolnego 2021/22

Spotkanie z rodzicami na początku roku szkolnego 2021/22

Drodzy Rodzice,

Serdecznie zapraszamy na zebranie otwierające nowy rok szkolny 2021/22. Zebranie odbędzie się 1 września 2021 roku. Udział w zebraniu jest możliwy na dwa sposoby:

 • osobiście (stacjonarnie) w siedzibie Stowarzyszenia InTV przy ul. Rewolucji 1905 r. 78 w Łodzi.
 • zdalnie (online) poprzez aplikację Teams, do której link wysłaliśmy rodzicom poprzez e-mail. Jeżeli ktoś z Państwa nie otrzymał linku, prosimy o kontakt z sekretariatem.

Spotkanie planowane jest w dwóch częściach:

 • o godzinie 17:00 dla rodziców uczniów klas 0-3
 • o godzinie 18:30 dla rodziców uczniów klas 4-8

Formę uczestnictwa pozostawiamy Państwu do wyboru.

O czym będziemy mówić na zebraniu? Przedstawimy m.in.:

 • program pracy w nowym roku szkolnym 2021/22;
 • harmonogram egzaminów w czterech sesjach egzaminacyjnych;
 • nauczycieli-konsultantów pracujących z naszymi uczniami i rodzicami;
 • propozycje pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami (posiadającymi orzeczenia lub opinie);
 • propozycje zajęć pozaprzedmiotowych: sportowych, artystycznych, językowych i innych;
 • propozycje międzyprzedmiotowych zajęć warsztatowych, np. wycieczek edukacyjnych;
 • sposoby wsparcia rodziców i uczniów w planowaniu i realizowaniu podstawy programowej;
 • proponowane sposoby komunikacji między szkołą, rodzicami i uczniami;
 • propozycje partycypacji finansowej rodziców w życiu szkoły.

Ponieważ cały czas do naszej szkoły zapisują się kolejne dzieci, a zainteresowanie naszą szkołą jest bardzo duże, zachęcamy do przekazania informacji uzyskanych podczas zebrania innym zainteresowanym osobom z kręgu Państwa rodziny, znajomych i przyjaciół. Zapisy do naszej szkoły są możliwe przez cały rok szkolny.

Ponieważ przed naszą szkołą stoi wiele wyzwań, celów do osiągnięcia i trudności do przezwyciężenia, prosimy wszystkich o dużo entuzjazmu i uśmiechu podczas naszych spotkań. Tych z Państwa, którzy praktykują modlitwę w różnych intencjach zachęcamy i prosimy o włączenie w intencje także naszej szkoły. Tworzymy ją my wszyscy, bądźmy zatem razem, każdy na swoim odcinku, odpowiedzialni za jej rozwój i pomyślność.