OWIECZKI

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Przy parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Łodzi , ul. Obywatelskiej 60, rozpoczną się przygotowania do Sakramentu Pojednania i Eucharystii dla młodszych dzieci. Spotkania będą odbywać się w duchu wychowania chrześcijańskiego i w więzi z rodziną. Jest to nowa inicjatywa w naszej diecezji, będąca odpowiedzią na rosnące pragnienie i potrzeby wierzących rodzin.

Przygotowujące się dzieci wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem będą uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach, zajęciach, warsztatach oraz modlitwie, a wiosną przyjmą po raz pierwszy Sakramenty Pojednania i Eucharystii.

Inicjatywa dostała błogosławieństwo Arcybiskupa Grzegorza Rysia.

Rodziców pragnących w ten sposób przygotować się wraz z dziećmi do Sakramentu Pojednania i Eucharystii zapraszamy do kontaktu i współtworzenia tego dzieła.

TELEFONY KONTAKTOWE:

tel.: Anna Powideł 530-533-222

Ks. Piotr Kosmala 502-135-822

TERMINY SPOTKAŃ – KALENDARZU

4 kwietnia 2020r. PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

  1. Spotkania są obowiązkowe dla całych rodzin (można według uznania pozostawić dzieci starsze bądź młodsze w domu). Ważne jest jednak to, aby dziecko przygotowujące się do Sakramentu czuło się ważne i zauważone.
  2. Spotkania zawierają w sobie Mszę Świętą. Prosimy chętne rodziny o zgłaszanie się do oprawy Mszy Świętej (czytania, psalm, modlitwa wiernych, pieśni, ministranci).
  3. Stroje (alby), w których dzieci przystąpią do Komuni Świętej organizują same rodziny. Trzeba mieć je już gotowe do końca stycznia (na wyjazd).
  4. Po każdym spotkaniu zbieramy ofiarę na wspólnotę „Owieczek” .
  5. prosimy o przyniesienie ze sobą na spotkanie czegoś zdrowego na przekąskę.
  6. Przybywamy na spotkanie 15 minut wcześniej tak, aby przygotować się do Mszy Świętej i uczyć tego dzieci.