O SZKOLE

Szkoła Nazaret to niepubliczna szkoła podstawowa stworzona przez rodziny dla rodzin.

Szkoła została wpisana przez Łódzkiego Kuratora Oświaty do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem:

-272802 – Nazaret – Szkoła Podstawowa

i rozpoczęła działalność w dniu 1.09.2019r.  STATUT Szkoły jest do pobrania TUTAJ.

Organem prowadzącym jest Fundacja Filome  z siedzibą w Łodzi przy ul.Balonowej 1

DO CZEGO WYCHOWUJEMY?

 • DO MIŁOŚCI BOGA I LUDZI
 • DO WOLNOŚCI
 • DO MĄDROSCI
 • DO DOROSŁOŚCI, DO PRACY NAD SOBĄ,
 • DO ODPOWIEDZILANOŚCI
 • DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU NASZEGO KRAJU

ZAŁOŻENIA PEDAGOGICZNE:

 • Celem uczenia się i nauczania jest odkrywanie i wydobywanie z dziecka talentów oraz kształtowanie charakteru;
 • uznajemy personalistyczne podejście do procesu uczenia się oraz człowieka 
 • uwzględniamy indywidualny styl uczenia się
 • każdy ma prawo do wolności opartej na szacunku i prawdziwej miłości do drugiego człowieka
 • liczy się aktywność i współpraca oraz zaangażowanie