Konsultacje z matematyki dla klas 4-8

Konsultacje z matematyki dla klas 4-8

Konsultacje odbywają się we wtorki online lub (w tym samym czasie dla chętnych) stacjonarnie, w świetlicy przy ul. Rewolucji 1905 r. 78. Konsultacje prowadzi nauczycielka matematyki Anna Śniadoch.


Matematyka dla klasy 4 – online lub stacjonarnie na ul. Rewolucji 1905 r. 78 – wtorek, g. 10:00
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania


Matematyka dla klasy 5 – online lub stacjonarnie na ul. Rewolucji 1905 r. 78 – wtorek, g. 11:00
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Proponowany rozkład materiału na podstawie podręcznika: „Matematyka z plusem 5”.
Wrzesień:
– Liczby i Działania
Październik:
– Własności liczb Naturalnych
– Ułamki zwykłe
Listopad:
– Figury na płaszczyźnie
Grudzień:
– Ułamki dziesiętne
Styczeń:
– Pola figur
– Liczby Całkowite
Luty:
Graniastosłupy
Marzec:
Powtórka

Propozycja konsultacji:
26.10 – Dzielenie ułamków przez liczby naturalne i Dzielenie ułamków (str. 96 – 100)
2.11 – Przypomnienie podstawowych informacji na temat kątów i ich mierzenia. (str. 101 -117)
9.11 – Trójkąty (str. 118 – 124)
16.11 – Prostokąty, kwadraty, równoległoboki, romby ( str.125 – 130)
23.11 – Trapezy (str. 131) Podsumowanie czworokątów (str. 131 – 138)
30.11 – Wstęp do ułamków dziesiętnych


Matematyka dla klasy 6 – online lub stacjonarnie na ul. Rewolucji 1905 r. 78 – wtorek, g. 12:00
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Proponowany rozkład materiału na podstawie podręcznika: „Matematyka z plusem 6”.
Wrzesień:
– Liczby naturalne i ułamki.
Październik:
– Liczby naturalne i ułamki. C.d.
– Figury na płaszczyźnie.
Listopad:
– Liczby na co dzień.
Grudzień:
– Prędkość, droga, czas.
– Pola wielokątów.
Styczeń:
– Procenty.
– Liczby dodatnie i ujemne.
Luty:
– Wyrażenia algebraiczne i równania.
Marzec:
– Figury przestrzenne.
Kwiecień:
– Powtórka

Propozycja konsultacji:
26.10 – Powtórzenie wiadomości z działań na ułamkach dziesiętnych.
2.11 – Powtórzenie wiadomości z kątów.
9.11 – Skala na planach i mapach (str. 78-81)
16.11 – Zaokrąglenia liczb (str. 82 – 86)
23.11 – Odczytywanie informacji z tabel, diagramów, wykresów ( str.92 – 100)
30.11 – Wstęp do tematu „Droga i prędkość”.


Matematyka dla klasy 7 – online lub stacjonarnie na ul. Rewolucji 1905 r. 78 – wtorek, g. 13:00
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Proponowany rozkład materiału na podstawie podręcznika: „Matematyka z plusem 7”.
Wrzesień:
– Liczby i działania.
Październik:
– Liczby i działania. C.d.
Listopad:
– Procenty.
Grudzień:
– Figury geometryczne.
Styczeń:
– Wyrażenia algebraiczne.
– Równania.
Luty:
– Potęgi i pierwiastki.
Marzec:
– Graniastosłupy.
Kwiecień:
– Statystyka
– Powtórzenie.

Propozycja konsultacji:
26.10 – Powtórzenie wiadomości z wyrażeń arytmetycznych. (str. 34 – 38)
2.11 – Powtórzenie wiadomości z procentów.
9.11 – Kąty i Trójkąty ( str. 105 -118)
16.11 – Czworokąty i inne wielokąty foremne (str. 119 – 127)
23.11 – Pola wielokątów ( str.128 -134)
30.11 – Układ współrzędnych (str. 141 – 145)


Matematyka dla klasy 8 – online lub stacjonarnie na ul. Rewolucji 1905 r. 78 – wtorek, g. 14:00
Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Proponowany rozkład materiału na podstawie podręcznika: „Matematyka z plusem 8”.
Wrzesień:
– Liczby i działania.
Październik:
– Wyrażenia algebraiczne i równania.
Listopad:
– Figury geometryczne na płaszczyźnie.
Grudzień:
– Zastosowania matematyki.
Styczeń:
– Graniastosłupy i ostrosłupy.
Luty:
– Symetrie.
– Koła i okręgi.
Marzec:
– Rachunek prawdopodobieństwa.
– Powtórzenie
Kwiecień i Maj:
– Ćwiczenie na testach.