EDUKACJA DOMOWA

Twoje Dziecko, Twoja Rodzina, Twój Świat

Edukacja domowa to coś więcej niż tylko sposób na naukę i świadectwo szkolne. Jest to możliwość, aby Twoje dziecko rozwijało się nie tylko jako uczeń, ale także jako osoba. To wyjątkowa szansa na odkrywanie pasji, kształtowanie wartości, dobrych nawyków i rozwoju umiejętności, które zostaną z dzieckiem na całe życie.

Edukacja domowa to wybór, który wymaga zaangażowania i odpowiedzialności od rodziców i dzieci, i który może przynieść nieocenione korzyści. Bezcenne okazują się umiejętność planowania i wyznaczania celów. W tym jednak chętnie pomagamy udostępniając narzędzia, które nie tylko pomogą zaplanować cały rok nauki, ale także motywują do działania. Z doświadczenia wiemy, że okazują się cenne dla całej Rodziny a nabyte umiejętności procentują w także w przyszłości.

Na co możesz liczyć w szkole NAZARET?

Nasza szkoła zapewnia:

Dlaczego edukacja domowa?

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANE Z EDUKACJĄ DOMOWĄ

1. Czy edukacja domowa jest legalna?

Tak. Obecny stan prawny pozwala rodzicom na spełnianie obowiązku szkolnego POZA
SZKOŁA. Wynika to z Prawa Oświatowego DZ.U.2017 poz. 59 z późn. zm. art. 37. ust. 1-8
POBIERZ: PODSTAWA PRAWNA ed

2. Na czym polega edukacja domowa?

Edukacja domowa polega na wzięciu odpowiedzialności przez rodziców za sposób nauczania
swoich dzieci. Najczęściej rolę nauczyciela przejmują sami rodzice. Można jednak
zorganizować pomoc w procesie nauczania, która będzie najlepiej odpowiadała potrzebom i
możliwościom całej rodziny.
Bez względu na obrane sposoby nauki koniecznym minimum jest zrealizowanie podstawy
programowej określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Czy rodzic musi mieć wykształcenie pedagogiczne?

Nie. Wykształcenie pedagogiczne nie jest wymogiem prawnym ani formalnym.
Nie ulega jednak wątpliwości, że rodzic powinien zapoznać się z podstawą programową.
Warto również, aby świadomie poszarzał swoją wiedzę na temat różnych sposobów nauki,
ponieważ każde dziecko jest inne i może wymagać odmiennego podejścia. Bardzo pomocne
w edukacji domowej jest pielęgnowanie takich cech i umiejętności jak: dobra organizacja
czasu, planowania i wyznaczania celów oraz empatia, cierpliwość i dyscyplina w realizacji
codziennych obowiązków.

4. Czy dziecko otrzyma świadectwo i legitymację?

Tak. Dziecko jest wpisane na listę uczniów szkoły, którą wybrali rodzice i jako uczeń tej szkoły
otrzymuje świadectwo ukończenia klasy/szkoły oraz legitymację szkolną.

5. W jaki sposób oceniana jest wiedza ucznia?

Według ustawodawcy dzieci edukujące się poza szkołą, mają obowiązek zdawania
egzaminów kwalifikacyjnych raz w roku z każdego przedmiotu.
Egzaminy są przeprowadzane w szkole i obejmują zakresem części podstawy programowej
obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej z dyrektorem szkoły.
Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej a uzyskana z niego ocena widnieje na
świadectwie szkolnym. W edukacji domowej nie ma ocen cząstkowych ani semestralnych.

6. Czy w edukacji domowej obowiązują te same przedmioty, co w szkole systemowej?

W edukacji domowej nie ma takich przedmiotów jak plastyka, technika, muzyka i
wychowanie fizyczne. Nie wystawia się również oceny z zachowania. Pozostałe przedmioty
pozostają bez zmian.

7. Czy edukacja domowa jest płatna?

Nauka w naszej szkole jest bezpłatna. Prosimy jednak chętnych o dobrowolne wsparcie.