EDUKACJA DOMOWA

Edukacja domowa to alternatywna w stosunku do szkoły forma kształcenia dzieci i młodzieży. Obowiązek nauki jest realizowany poza szkołą, najczęściej w środowisku domowym. Aby skorzystać z tej formy kształcenia należy złożyć odpowiednie dokumenty i co roku zdac egzaminy do następnej klasy. Świadectwa są wydawane przez szkołę jak w przypadku zwykłej edukacji szkolnej. Nasza szkoła wspiera rodziny w tej formie kształcenia.

DLACZEGO EDUKACJA DOMOWA?

-rodzice mają realny wpływ na wartości przekazywane dzieciom
-edukacja nieoderwana od rzeczywistości
-otoczenie dziecka w miłości i bezpieczeństwie sprzyjające lepszej nauce i koncentracji
-prawdziwie indywidualne podejście do dziecka i jego potrzeb
-rozwój zainteresowań i talentów, podążanie za dzieckiem
-zachowanie bliskich relacji w rodzinie, co sprzyja budowaniu jedności
-zażyłe relacje w rodzeństwie
-możliwość nauki poza szkołą, w dowolnym czasie i miejscu
-oszczędność czasu i pieniędzy przeznaczonego na naukę
-korzystanie z najlepszych nauczycieli-mentorów na świecie poprzez dostęp online
-możliwość integracji (lub/i wspólnej nauki i zabawy) ze społecznością edukatorów domowych na całym świecie

FAQ- najczęściej zadawane pytania i wątpliwości związane
z edukacją domową

Tak. Obecny stan prawny pozwala rodzicom na spełnianie obowiązku szkolnego POZA SZKOŁA.  Wynika to  z Prawa Oświatowego DZ.U.2017 poz. 59 z późn. zm. art. 37. ust. 1-8

POBIERZ: PODSTAWA PRAWNA ed

Edukacja domowa polega na wzięciu odpowiedzialności przez rodziców za sposób nauczania swoich dzieci. Najczęściej uczą je sami lub organizują kogoś do nauki, lub mniejsze lub większe grupki. Czasem zatrudniany jest nauczyciel bądź guwerner. Motywacje rodziców do takiego sposobu nauczania są bardzo różne, ale mogą to być: wolny zawód rodzica, częste podróże, dziecko uzdolnione, względy przekonań i wyznawanych wartości lub po prostu chęć posiadania większego wpływu na rozwój i edukację dziecka.

Tak. Dziecko jest wpisane na listę uczniów szkoły (przyjaznej ED) , którą wybrali rodzice (w swoim województwie) i jako uczeń tej szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia klasy/szkoły.

Nie. Czy rodzic jest nauczycielem czy też nie, nie ma żadnego znaczenia pod względem ani prawnym ani formalnym. Rodzic musi mieć dużo samozaparcia do tej formy edukacji, ale na pewno nie wykształcenie pedagogiczne:-))

Kontakt z rówieśnikami czy innym ludźmi (niekoniecznie w tym samym wieku) zapewniają rodzice. Mogą organizować małe grupki towarzysko-edukacyjne, mogą posyłać dziecko na pewne zajęcia zarówno w szkole jak i poza nią.

Według ustawodawcy dzieci edukujące się poza szkołą, mają obowiązek do zdawania egzaminów kwalifikacyjnych raz w roku.
Egzaminy są przeprowadzane w szkole i obejmują zakresem części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym uzgodnionej z dyrektorem szkoł