REKRUTACJA

Szkoła podstawowa Nazaret oferuje edukację domową, która łączy tradycyjne wartości katolickie z nowoczesnym podejściem do nauczania. Nasza szkoła wspiera rodziny decydujące się na tę formę kształcenia, zapewniając wsparcie i materiały dydaktyczne. 
Wierzymy, że właściwie zaplanowana nauka w ciepłej atmosferze rodzinnego domu wyzwala potencjał dziecka oraz zapewnia mu akceptację i wsparcie, jakich potrzebuje. 
Decyzja o edukacji domowej to krok, który może otworzyć wiele nowych możliwości dla Twojej rodziny. Może okazać się podróżą do świata wiedzy i nauki dobrych nawyków, przy zachowaniu bezcennych wartości. 
Cieszymy się, że podejmujesz ten krok razem z nami!

Jak zapisać dziecko do szkoły Nazaret?

Proces rekrutacyjny w naszej szkole składa się z kilku kroków: 

  • Rozmowa wstępna. Zadzwoń i umów się na rozmowę kwalifikacyjną z Dyrektorem szkoły. Będzie to dobra okazja do zadania nurtujących pytań oraz lepszego zapoznania się z naszą ofertą. My również będziemy mieli okazję lepiej poznać potrzeby Twojego dziecka i całej rodziny. 
  • Dokumenty rekrutacyjne. Po pozytywnym wyniku rozmowy z Dyrektorem należy dostarczyć do siedziby szkoły czytelnie wypełnione dokumenty. Można to zrobić osobiście lub wysłać pocztą na adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, budynek C. Dokumenty możesz wypełnić również podczas osobistej wizyty w naszej szkole.
  • Umowa i decyzja. Po dostarczeniu prawidłowo wypełnionych dokumentów następuje podpisanie umowy oraz wydanie decyzji Dyrektora, zezwalającej na spełnienie obowiązku szkolnego/przedszkolnego poza szkołą 
  • Dokumenty do pobrania. Niezbędna w procesie rekrutacyjnym dokumenty możesz pobrać tutaj: 
  • Oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.
  • Zobowiązanie do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 w/w ustawy.

Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że na powyższych dokumentach wymagany jest podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych.
Ważne: do wniosku prosimy o dołączenie kopii świadectwa szkolnego ostatniej ukończonej klasy.

Gratulujemy! Po spełnieniu powyższych wymagań Twoje dziecko staje się naszym uczniem. Z radością będziemy towarzyszyć Wam na tej nowej, fascynującej, ale też wymagającej drodze. 

Jeśli masz pytania dotyczące procesu rekrutacji, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy. 

 

 Sekretariat: 570 342 862, czynny codziennie w godzinach 8:00 – 16:00