ED-REKRUTACJA

infografika - jak zacząć
  1. WNIOSEK

Rodzice składają WNIOSEK o PRZYJĘCIE DO SZKOŁY oraz pozwolenie na edukację domową- do wybranej przez siebie przyjaznej ED szkoły w województwie, w którym mieszkają.

 

  1. OŚWIADCZENIE

o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym.

 

  1. ZOBOWIĄZANIE

do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4 w/w ustawy.

 

  1. OPINIA PPP

To opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej właściwej na:

  1. adres zamieszkania dziecka (gdy dziecko nie jest zapisane do szkoły)
  2. adres szkoły (gdy dziecko jest już na liści uczniów w szkole)

 

Właściwą poradnią ze względu na adres naszej szkoły jest Poradnia:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 

ul. Kopernika 40, 90-552 Łódź

tel.: (42) 637-16-08,  http://ppp5-lodz.pl

e-mail: kontakt@ppp5.elodz.edu.pl

WYKAZ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH Z WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO