BLOG

EGZAMINY ONLINE- ogłoszenie

EGZAMINY ONLINE- ogłoszenie

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawieszono zajęcia w trybie stacjonarnym i przedłużono…

WIELKANOC 2020

WIELKANOC 2020

Z okazji Świąt Paschalnych życzę wszystkim Rodzinom odrodzenia w Chrystusowych ranach i Jego Zmartwychwstaniu. Niech Jego ofiara, szczególnie dziś daje nadzieję na lepszą przyszłość.   Bądźmy radośni, bo On daje życie,   Alleluja! Dyrektor Szkoły Nazaret KRZYZÓWKA – POBIERZ W PDF

KLUB DARCZYŃCY

KLUB DARCZYŃCY

Szanowni Państwo, Kochani, 

nasza szkoła się dopiero rozwija, mamy szerokie plany i nadzieję na ewangelizację poprzez naszą szkołę, prosimy o WSPARCIE również bardzo konkretne: finansowe.

Dla hojnych serc podajemy nr konta:

Bank Pekao SA 44 1240 3073 1111 0010 6717 1643

Tytuł: Darowizna na cele statutowe + Twój mail

 

 

Radosnego dawcę miłuje Bóg

I my także! 🙂

Dlatego na forum dziękujemy tym z Was,
którzy nie żałują i z radością dzielą się tym, co mają!

Konferencja „ABC Edukacji Domowej”

Konferencja „ABC Edukacji Domowej”

KONFERENCJA ABC EDUKACJI DOMOWEJ ORGANIZATOREM Konferencji jest Fundacja Filome. 8.00 Msza Św. w Domu Samotnej Matki (obok Centrum Służby Rodzinie) – Kaplica duża-w intencji wspólnoty rodzin Szkół Nazaret Konferencja podzielona jest na trzy bloki tematyczne: 9:00 – 9:30 – rejestracja i opieka nad dziećmi I.…

Jesteśmy po kontroli Kuratora

Jesteśmy po kontroli Kuratora

Jesteśmy po pierwszej kontroli Łódzkiego Kuratora Oświaty. Kontrola przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze, co nas szczególnie raduje i za co dziękujemy dobremu Bogu i Panu Kuratorowi. Dziękujemy też za otrzymane zalecenia , pomoże nam to rozwijać naszą szkołę uwzględniając wysokie standardy, które stawiamy przede…

Jak osiągnąć lepsze stopnie?

Jak osiągnąć lepsze stopnie?

Każde dziecko w edukacji domowej zgodnie z ART . 37 p.4 ustawy Prawo oświatowe (dz.U.2017 poz.59 z późn.zm) przechodzi egzaminy klasyfikacyjne, na podstawie których jest wystawiana ocena klasyfikująca do następnej klasy.

Egzaminy są tak skonstruowane, że jest :

1. część pisemna

2. część ustna

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO EGZAMINÓW?

Słowem- kluczem jest tutaj PRZYGOTOWANIE.

Egzaminy to forma sprawdzianu wiadomości, podczas którego dziecko może się wykazać zdobytą w domu wiedzą.

Ważne jest którą część z 3 letniej podstawy programowej będziemy mieć na egzaminie i to trzeba dogadać na spotkaniu rodzica z dyrektorem szkoły.

W edukacji domowej rodzic może ale nie musi korzystać z tych samych podręczników, na podstawie których jest później egzamin. Nie wymagamy tego, natomiast daje to większy spokój i pewność, że się nie ominiemy w tematach:-)) Szkoła nasza korzysta z programów nauczania Nowej Ery.

Dysponujemy również przykładowymi testami.

Nauka w domu jest bardzo efektywna, dziecko uczy się znaczniej szybciej i wielotorowo. Wiedza dziecka jest szeroka i bardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Szkoła nasza wychodząc naprzeciw swoim podopiecznym, proponuje rozszerzoną formę ustną, na której będzie okazja zaprezentować przerabiany przez rodzinę materiał. Chcemy też tworzyć małe grupki rodzin, które będą się uczyć razem, wymieniając się wiedzą.

Świadomi tych procesów rekomendujemy podtrzymywanie relacji z pracownikami szkoły, którzy są do Państwa dyspozycji.

Wkrótce też uruchomimy Szkołę Rodzica, na której będziemy uczyć jak się uczyć, by nauka była bardziej efektywna i zgodna z indywidualnym  stylem uczenia się każdego dziecka.

 

Skąd wziąć podstawę programową?

Skąd wziąć podstawę programową?

CZEGO SIĘ UCZYĆ I DO CZEGO OBLIGUJE NAS USTAWA? Obowiązkowy zakres materiału określa Minister Edukacji Narodowej , na podstawie rozporządzenia: Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły…