OFERTA

NASZE ATUTY

uznajemy prymat rodziny w wychowaniu potomstwa

 • szkołę tworzą rodzice – praktycy edukacji domowej z uprawnieniami pedagogicznymi
 • tworzymy przestrzeń rozwoju dla całych rodzin
 • panuje atmosfera szacunku do godności osoby ludzkiej na każdym etapie jej życia 
 • zapewniamy wsparcie w doborze metod nauczania zgodnie z indywidualnym stylem uczenia się;  tutoring rodzinny
 • stosujemy najnowsze odkrycia w dziedzinie neurodydaktyki
 •  nasz system wartości oparty jest na antropologii chrześcijańskiej zakorzenionej w myśli największego uczonego Kościoła- św. Tomasza

METODYKA PRACY

Uznając pierwszeństwo wychowania nad edukacją, stosujemy następujące metody pracy:

 • comiesięczną Mszę Świętą za całe Nazaretańskie rodziny 
 • praca samodzielna w rodzinie 
 • Możliwość konsultacji z nauczycielami wszytskich przedmiotów
 • organizowanie corocznych konferencji z zakresu edukacji domowej 
 • Wsparcie w tworzeniu kooperatywy edukacyjnej
 • plan egzaminów ustalany wspólnie z rodziną 
 • przedmioty egzaminacyjne realizowane z blokach tematycznych
 • warsztaty, eksperymenty, projekty
 • wycieczki i pielgrzymki
 • spotkania z ciekawymi gośćmi – pasjonatami
 • gry miejskie, terenowe i leśne
 • korzystanie z ciekawych i sprawdzonych pomocy dydaktycznych 
 • zajęcia sportowe (basen, łyżwy,judo)
 • wyjścia kulturalne
 • formacja w ramach przygotowań młodszych dzieci do Sakramentu Pojednania i Komunii Świętej 
 • wspólna modlitwa i życie sakramentalne

NASZA SZKOŁA ZAPEWNIA

 • nasi nauczyciele to osoby pełne życia i pasji, wykształcone, mające kwalifikacje pedagogiczne
 • realizujemy podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 • wydajemy zaświadczenia, legitymacje i dyplomy oraz inne potrzebne dokumenty szkolne
 • nauka w szkole jest płatna (kwota ustalana indywidualnie
 • przeprowadzamy egzaminy dla dzieci i młodzieży  w atmosferze współpracy, życzliwości i wzajemnego szacunku
 • kadra administracyjna jest pomocna i uprzejma
 • zapewniamy konsultacje przed egzaminami
 • prowadzimy warsztaty dodatkowe dla chętnych na terenie szkoły i nie tylko
 • wsparcie merytoryczne i metodyczne
 • wypożyczanie pomocy dydaktycznych 

W PRZYGOTOWANIU:

WARSZTATY SCIENCE

SZKOŁA RODZICA

WYJAZDY TERENOWE

labolatoria:

fizyczne, chemiczne, biologiczne

18.03.2020 w godz.14-19

25.03.2020 w godz. 14-19

Szkolenia i spotkania

wyjazdy  edukacyjno-rekreacyjne