O NAS

logo1 Nazaret

Oto Nazaret-

Prosta mieścina,

Gdzie pieką chleb i rąbią drwa

Gdzie modlitwa tego, co nic nie znaczy idzie prosto do nieba

jak dym z komina.

Dorasta tam chłopiec, Jezus

Czekając na swój dzień .

Michael O’Brien

„Punktem wyjścia prawdziwej edukacji musi być prawda o człowieku, uznanie jego godności i jego transcendentalnego powołania. Patrzeć na każdego młodego człowieka przez taki pryzmat antropologiczny oznacza pomóc mu rozwijać to, co w nim najlepsze, aby wykorzystując wszystkie swe możliwości, mógł realizować to, do czego powołał go Bóg.”

                                                                                                      PAPIEŻ I ŚWIĘTY Jan Paweł II

JESTEŚMY

Rodzinami i Rodzicami oraz Praktykami edukacji Domowej od 2008 r.

Założyliśmy szkołę, bo wierzymy w dobre wychowanie i edukację na wysokim poziomie, która dokonuje się w domach. Chcemy pomóc Rodzinom w ich codziennym trudzie.

NASZA MISJA

Mocny człowiek kształtuje się w mocnej rodzinie.

Szkoły „Nazaret” wychowują i kształcą ludzi wolnych i odpowiedzialnych oraz formują całe rodziny w duchowości nazaretańskiej.

NASZA WIZJA

Według słów św. Jana Pawła II szkoły Nazaret będą „poszerzonymi domami rodzinnymi”. Dzięki ich istnieniu dzieci, które staną się dorosłymi zachowają radość i wolność serca. Będą z odwagą patrzeć w przyszłość, znając prawdę i umiejąc podążać za jej wymaganiami. Będą ludźmi o silnej woli i mocnym charakterze, służąc wyobraźnią miłosierdzia i talentami społeczeństwu, wypełnią wolę Bożą dla swego życia.

 

Pragniemy zagospodarować do realizacji tych celów przestrzeń miejską – z siedzibą szkoły i możliwością pracy dla rodziców oraz przestrzeń wiejską – z możliwością rekreacji i formacji dla całych rodzin.

„Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny.”

                                                                                                      Fiodor Dostojewski