Jak osiągnąć lepsze stopnie?

Jak osiągnąć lepsze stopnie?

Każde dziecko w edukacji domowej zgodnie z ART . 37 p.4 ustawy Prawo oświatowe (dz.U.2017 poz.59 z późn.zm) przechodzi egzaminy klasyfikacyjne, na podstawie których jest wystawiana ocena klasyfikująca do następnej klasy.

Egzaminy są tak skonstruowane, że jest :

1. część pisemna

2. część ustna

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO EGZAMINÓW?

Słowem- kluczem jest tutaj PRZYGOTOWANIE.

Egzaminy to forma sprawdzianu wiadomości, podczas którego dziecko może się wykazać zdobytą w domu wiedzą.

Ważne jest którą część z 3 letniej podstawy programowej będziemy mieć na egzaminie i to trzeba dogadać na spotkaniu rodzica z dyrektorem szkoły.

W edukacji domowej rodzic może ale nie musi korzystać z tych samych podręczników, na podstawie których jest później egzamin. Nie wymagamy tego, natomiast daje to większy spokój i pewność, że się nie ominiemy w tematach:-)) Szkoła nasza korzysta z programów nauczania Nowej Ery.

Dysponujemy również przykładowymi testami.

Nauka w domu jest bardzo efektywna, dziecko uczy się znaczniej szybciej i wielotorowo. Wiedza dziecka jest szeroka i bardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Szkoła nasza wychodząc naprzeciw swoim podopiecznym, proponuje rozszerzoną formę ustną, na której będzie okazja zaprezentować przerabiany przez rodzinę materiał. Chcemy też tworzyć małe grupki rodzin, które będą się uczyć razem, wymieniając się wiedzą.

Świadomi tych procesów rekomendujemy podtrzymywanie relacji z pracownikami szkoły, którzy są do Państwa dyspozycji.

Wkrótce też uruchomimy Szkołę Rodzica, na której będziemy uczyć jak się uczyć, by nauka była bardziej efektywna i zgodna z indywidualnym  stylem uczenia się każdego dziecka.

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *