EGZAMINY

Dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych do następnej klasy RAZ w ROKU. Egzamin odbywa się w przyjaznej atmosferze , przed komisją, może być z udziałem rodzica  w charakterze obserwatora.

Zakres treści obowiązujących na egzaminie ustala z yrektorem szkoły rodzic na początku roku szkolnego lub później.

TERMINY EGZAMINÓW W 2020R.

 

MAJ:

  1. 4.05 BIOLOGIA, GEOGRAFIA, PRZYRODA
  2. 6.05 i 8.05 HISTORIA
  3. 14-15.05. INFORMATYKA
  4. 21-22.05-J.ANGIELSKI
  5. 26.05- DRUGI JĘZYK
  6. 26.05-27.05- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
  7. 27-28.05-J.POLSKI

CZERWIEC:

  1. 4-5.06 MATEMATYKA

 

I ETAP EDUKACYJNY

KLASA 1-3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PODSTAWA PROGRAMOWA:

POBIERZ

II EDTAP EDUKACYJNY

KLASA 4-8

PODSTAWA PROGRAMOWA DO PRZEJRZENIA: