EGZAMINY

Dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą przystępują do egzaminów klasyfikacyjnych do następnej klasy RAZ w ROKU. Egzamin odbywa się w przyjaznej atmosferze , przed komisją, może być z udziałem rodzica  w charakterze obserwatora.

Zakres treści obowiązujących na egzaminie ustala z Dyrektorem szkoły rodzic na początku roku szkolnego lub później.

I ETAP EDUKACYJNY

KLASA 1-3 - EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

PODSTAWA PROGRAMOWA:

POBIERZ

II EDTAP EDUKACYJNY

KLASA 4-8

PODSTAWA PROGRAMOWA DO PRZEJRZENIA: