EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

TERMINY EGZAMINU
ÓSMOKLASISTY

1.Język polski –25 maja 2021r. (wtorek)–godz. 9:00 (120 minut)

2.matematyka –26 maja2021r.(środa) –godz. 9:00 (100 minut)

3.język obcy nowożytny –27 maja2021r.(czwartek) –godz.9:00 (90 minut)

TERMINY DODATKOWE

1.język polski –16 czerwca 2021r. (środa)–godz. 9:00

2.matematyka –17 czerwca 2021r.(czwartek) –godz. 9:00

3.język obcy nowożytny –18czerwca 2021 r.(piątek) –godz. 9:00

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

a.z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO

b.przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym(również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

TERMINY WYNIKÓW EGZAMINU

 

2 lipca2021r.

JĘZYK OBCY- informacje dodatkowe

Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego  i włoskiego.

Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany wyłącznie na podstawie wymagań określonych w wariancie II.1. podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie języka obcego nowożytnego.

INFORMACJE Z OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ I ARKUSZE Z POPRZEDNICH LAT:

UWAGA! ŁATWIEJSZY EGZAMIN W 2021 roku-lista lektur:

1. Charles Dickens, Opowieść wigilijna

2. Aleksander Fredro, Zemsta

3. Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII

4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

5. Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (całość)

6. Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę

7. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

8. Juliusz Słowacki, Balladyna.

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *