Jak osiągnąć lepsze stopnie?

Jak osiągnąć lepsze stopnie?

Każde dziecko w edukacji domowej zgodnie z ART . 37 p.4 ustawy Prawo oświatowe (dz.U.2017 poz.59 z późn.zm) przechodzi egzaminy klasyfikacyjne, na podstawie których jest wystawiana ocena klasyfikująca do następnej klasy. Egzaminy są tak skonstruowane, że jest : 1. część pisemna 2. część ustna JAK…