Skąd wziąć podstawę programową?

Skąd wziąć podstawę programową?

CZEGO SIĘ UCZYĆ I DO CZEGO OBLIGUJE NAS USTAWA? Obowiązkowy zakres materiału określa Minister Edukacji Narodowej , na podstawie rozporządzenia: Poz. 356 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły…