Autor: Grzegorz Powideł

Skąd wziąć podstawę programową?

Skąd wziąć podstawę programową?

PODSTAWA PROGRAMOWA Obowiązkowy zakres materiału określa Minister Edukacji Narodowej , na podstawie rozporządzenia: Poz. 356ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)z dnia 14 lutego 2017 r.w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu…